MFLT

We’ll never die

LyricsLaurent Boutonnat
MusicLaurent Boutonnat
TranslationPetr Vácha
Language czech
Translation origin www.elle-mylene.blucina.net

Nikdy neumřeme!

Nikdy neumřeme!

Tvé ubohé spojené ruce

Modlíš se k tělu ztracenému

Nikdy neumřeme!

Tvá krev očistí naše čela

Supi tě obklopují

Nikdy neumřeme!

Ztracený chlapče

Poušť tě rozedrala

Nikdy neumřeme!

Tvůj život je jen dřívko kadidla

Kapička krve

Nikdy neumřeme!

David nebo Goliáš

Zůstat naživu je hrozné

Nikdy neumřeme!

Tam budeš andělem

Ve jménu Alláha, aleluja!

Nikdy neumřeme!

Úsvit už tmu láme

Jak dlouho umíráme?

Nikdy neumřeme!

Nikdy neumřeme!

Ztracený chlapče

Poušť tě už dostala

Nikdy neumřeme!

Bojoval jsi válku za svou matku

Přivedla tě na svět pod zemí

Nikdy neumřeme!

Vztahuješ svou ubohou ruku

Modlíš se k tělu ztracenému

Tvá krev očistí naše čela

Supi tě obklopují

Úsvit už tmu láme

Jak dlouho umíráme?

Nikdy neumřeme!

Nikdy neumřeme!

Nikdy neumřeme!© RuMoHoR 2001–2014